Infrastruktur

Starkmark bygger för nästa generations infrastruktur för stark tillväxt och stark konkurrenskraft. Vi utför nybyggnationer och ombyggnationer åt industri, kommun och stat. Inom Infrastruktur är vi specialiserade på Asfaltering och Vägbyggnation, Brobyggen, Reparationsarbeten och Basunderhåll statliga vägar.
Trafikerad väg i hög fart